Erase - Eftihis Patsourakis

Erase 17, 2007, Oil on found photograph, 9,5 x 12 cm

Erase 17, 2007, Oil on found photograph, 9,5 x 12 cm

Erase 21, 2007, Oil on found photograph, 11,5 x 9,5 cm

Erase 21, 2007, Oil on found photograph, 11,5 x 9,5 cm

Erase 26, 2007, Oil on found photograph, 20 x 15,5 cm

Erase 26, 2007, Oil on found photograph, 20 x 15,5 cm

Erase, 2007, Oil on found photograph, 11,5 x 9,5 cm

Erase, 2007, Oil on found photograph, 11,5 x 9,5 cm